Sashiko Noshi Panel

Sashiko Noshi Panel

Price is per panel. 100% cotton with printed Sashiko Noshi design. Finished size is 12 x 12 inches.

Sashiko cloth by Hitomi Fujita.