Flower girl - Kinmokusei Olympus Sashiko Flower Cloth Sashiko kit
Flower girl - Kinmokusei Olympus Sashiko Flower Cloth Sashiko kit
Flower girl - Kinmokusei Olympus Sashiko Flower Cloth Sashiko kit

Flower girl - Kinmokusei Olympus Sashiko Flower Cloth Sashiko kit

Complete this beautiful flower cloth using this Sashiko Kit.

Approx 33cm x 33cm

Feauturing Glitter Sashiko Thread